Home - Bestellungen und Ausschreibungen - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Montag, 27. März 2017 um 11:46 Uhr
There are no translations available.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego nr. 2/2017 z dnia 14.03.2017r. na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Anulowanie nastąpiło z powodu planowanych zmian w treści zapytania ofertowego, niezbędnych z uwagi na aktualizację treści Wniosku o dofinansowanie, który spółka zamierza złożyć do właściwej Instytucji.

Jednocześnie informujemy, iż ponowne zapytanie ofertowe jest planowane po złożeniu Wniosku o dofinansowanie.