Home - Bestellungen und Ausschreibungen
Aufträge und Versteigerungen
Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 16:20 Uhr
There are no translations available.

Postępowanie 1/2016

W związku z realizacją projektu  dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, zwracamy się o nadsyłanie ofert terminowo cenowych na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego, szczegółowo opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.4

Pliki do pobrania:
•    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
•    Załączniki do oferty

 
Dienstag, 29. September 2015 um 11:38 Uhr
There are no translations available.

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badania i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Zapytanie

 

 
Montag, 07. September 2015 um 13:54 Uhr
There are no translations available.

Urządzenie odciągowo-filtracyjne

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nowego urządzenia odciągowo – filtracyjnego.

Zapytanie

 

 
Montag, 07. September 2015 um 13:54 Uhr
There are no translations available.

Kutyny spawalnicze

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nowych mobilnych 3-częściowych kurtyn spawalniczych.

Zapytanie

 

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 Weiter > Ende >>

Seite 3 von 6