Home - Encargos y concursos
Encargos y concursos
Jueves, 22 de Diciembre de 2016 16:20
There are no translations available.

Postępowanie 1/2016

W związku z realizacją projektu  dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, zwracamy się o nadsyłanie ofert terminowo cenowych na dostawę 5-osiowego centrum obróbkowego, szczegółowo opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.4

Pliki do pobrania:
•    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
•    Załączniki do oferty

 
Martes, 29 de Septiembre de 2015 11:38
There are no translations available.

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badania i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Zapytanie

 

 
Lunes, 07 de Septiembre de 2015 13:54
There are no translations available.

Urządzenie odciągowo-filtracyjne

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nowego urządzenia odciągowo – filtracyjnego.

Zapytanie

 

 
Lunes, 07 de Septiembre de 2015 13:54
There are no translations available.

Kutyny spawalnicze

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nowych mobilnych 3-częściowych kurtyn spawalniczych.

Zapytanie

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente > Fin >>

Página 3 de 6