Home - Subvenciones de la UE
Subvenciones
There are no translations available.

fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu

 

W roku 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu”.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w wyniku której możliwe było zaoferowanie na rynku innowacyjnych i ulepszonych produktów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w ”WIROMET” S.A. wdrożono innowacyjną technologię produkcji, zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie 5-osiowego centrum obróbkowe oraz stację roboczą, co pozwoliło wprowadzić na rynek nowe i ulepszone produkty w postaci łopatek do turbin gazowych oraz łopatek do turbin parowych wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych.  

W wyniku wykonania projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy a jego realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków BHP.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zamyka się kwotą 2.707.380,00 złotych, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określony został określony w wysokości nie przekraczającej 947.100,00 złotych.

 

wzrostkonkurencyjnosci

 
There are no translations available.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.

Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 

 

Programa Regional Operativo de la Provincia de Silesia - una respuesta real a las necesidades reales

Śląskie. Pozytywna energia.
Reequipamiento del parque de máquinas de WIROMET S.A. - un camino a la mejora de la competitividad de la empresa.


Beneficiario: Planta Mecánica ”WIROMET” Sociedad Anónima
Valor total del proyecto: 1.845.000,00 PLN
Valor de los costes subvencionables: 1.500.000,00 PLN
Valor de la subvención: 750.000,00 PLN


Proyecto cofinanciado por la Unión Europea del Fondo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Regional de la Provincia de Silesia, años 2007-2013.


La fuente de información acerca del Programa Operativo Regional de la Provincia de Silesia para los años 2007-2013 se encuentra en la página www.rpo-slaskie.pl.

 

Programa de cooperación Suiza-Polonia

En el período desde el 01.03.2014 hasta el 28.02.2015 en el marco del Programa de Cooperación Suiza-Polonia, conforme con el contrato firmado el 4.06.2014 con la Agencia Polaca del Desarrollo del Espíritu Empresarial, la Sociedad realiza un proyecto de preparación e implementación de una estrategia nueva RSC.

 

Título del proyecto:

„La implementación de los estándares de Responsabilidad Social del Negocio en el ámbito y el alcance conformes con la norma ISO 26000 en la Planta Mecánica ”WIROMET” S.A.”

 

Objetivos y alcance del proyecto:

El principal objetivo del proyecto es cambiar y ajustar el modelo de gestión de la empresa a los estándares internacionales en el alcance de la Responsabilidad Social del Negocio basándose en las exigencias de la norma ISO 26000.

Los objetivos específicos del proyecto son la organización y la mejoría de la coherencia en las actuales actividades en el ámbito de la RSC, para establecer un diálogo a largo plazo con las partes interesadas e introducir cambios permanentes en la actividad de la empresa en las áreas ambientales, relaciones con los empleados y el entorno externo.

El proyecto abarca e influye en todos los grupos identificados de Partes Interesadas (Stakeholder): trabajadores, proveedores, subcontratistas, destinatarios, sociedad local, enseñanza superior y educación profesional como en las personas que entran en el mercado laboral.

Cronograma de realización del proyecto:

I trimestre

2014

II trimestre 2014

III trimestre 2014

IV trimestre 2014

I trimestre 2015

La implementación del sistema integrado de gestión ambiental de conformidad con la norma ISO 14001 y de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo con OHSAS 18001

 

 

Creación de Estrategia RSC

 

 

 

Creación de nuevos estándares de relaciones con el personal

 

 

 

 

Creación de canales de comunicación RSC

 

 

Organización de los principios de cooperación continua con el entorno didáctico y educativo

 

 

Valor total del proyecto: 134.920,00 PLN

Valor del financiamiento con los recursos del Programa de Cooperación Suiza-Polonia: 94.444,00 PLN

Las ventajas del proyecto: implementación de la estrategia RSC conforme con la norma ISO 26000; incremento de las medidas de seguridad ecológica; reducción de la contaminación del medio ambiente, mejora de las condiciones de trabajo, mayor ajuste de los programas de formación a las necesidades reales de la economía, fortalecimiento de la cooperación entre la industria y la esfera de la investigación y el desarrollo, facilitación de la inserción laboral, aumento de la influencia de diálogo con las partes interesadas en la actividad de la empresa.

 

swisscontributionprogramme_logo

 

bundeslogo parp-logo

 

Proyecto cofinanciado por Suiza en el marco del programa suizo de la cooperación con los nuevos estados miembros de la Unión Europea.

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Información detallada acerca del Programa de Cooperación Suiza-Polonia:

www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

 

 

 

Subvenciones de la Unión Europea


ue ue.pk

Con el apoyo de los fondos de ayuda de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Sectorial "Mejora de la competitividad de las empresas, años 2004-2006, Prioridad 2. Apoyo directo a las empresas" la Planta Mecánica WIROMET S.A. adquirió unos modernos centros de mecanizado DMU100 y DMP60S.

dmu100t dmp60s-1 dmp60s