Home - Subvenciones de la UE - Regionalny Program Operacyjny
There are no translations available.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Śląskie. Pozytywna energia.

Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.


Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” Spółka Akcyjna
Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.