Home - Subvenciones de la UE - Wzrost konkurencyjności
There are no translations available.

fundusze

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu

 

W roku 2017 Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zrealizowała projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansa rozwoju na nowych rynkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów maszyn przepływowych wykonanych z materiałów konstrukcyjnych nowej generacji z dużą zawartością niklu, chromu i tytanu”.

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w wyniku której możliwe było zaoferowanie na rynku innowacyjnych i ulepszonych produktów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w ”WIROMET” S.A. wdrożono innowacyjną technologię produkcji, zakupiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie 5-osiowego centrum obróbkowe oraz stację roboczą, co pozwoliło wprowadzić na rynek nowe i ulepszone produkty w postaci łopatek do turbin gazowych oraz łopatek do turbin parowych wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych.  

W wyniku wykonania projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy a jego realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków BHP.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zamyka się kwotą 2.707.380,00 złotych, a wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określony został określony w wysokości nie przekraczającej 947.100,00 złotych.

 

wzrostkonkurencyjnosci